Dołącz do PTTK!

Zapraszamy do członkostwa w PTTK – O/Limanowa!

Aby zapisać się do PTTK należy wypełnić wniosek (w dwóch egzemplarzach), załączyćdwa zdjęcia (jak do legitymacji) oraz opłacić roczną składkę członkowską i wpisowe. Wnioski są dostępne w Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej na rynku w Limanowej („Buzodrom”). Wszystkich formalności można dokonać w PCIT.

Można tam także pobrać znaczki na bieżący rok oraz zaległe za lata poprzednie.

legitymacja_pttk

Legitymacja upoważnia do 20% zniżki na nocleg w obiektach należących do PTTK i innych stowarzyszonych, jak również na wypożyczanie sprzętu w ogólnodostępnych wypożyczalniach sprzętu turystycznego PTTK. Legitymacja jest ważna do 31 marca każdego roku.

Do PTTK można wstąpić samodzielnie mając ukończone 16 lat. Poniżej 16 roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

[DEKLARACJA CZŁONKOWSKA]

Będąc już zrzeszony, jesteś ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków(NNW) w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Signal Iduna.

Wpisowe do PTTK jest opłatą jednorazową wnoszoną przy składaniu deklaracji członka PTTK. W kwocie tej kryje się również opłata za legitymację PTTK (w wysokości 4 zł). Obecnie wpisowe wynosi:

10 zł dla osoby opłacającej składkę normalną,
6 zł dla osoby opłacającej składkę ulgową (z wyjątkiem uczniów),
5 zł dla uczniów do poziomu szkoły ponadgimnazjalnej włącznie.

Wysokość podstawowej rocznej składki członkowskiej PTTK uchwala Zarząd Główny PTTK na podstawie art. 30 pkt 2 ust. 2 Statutu PTTK.

Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej są:

1. opiekunowie szkolnych kół PTTK,
2. osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
3. młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca – do ukończenia 26 roku życia,
4. żołnierze niezawodowi,
5. emeryci, renciści i inwalidzi, bezrobotni.

Zwolnieni z obowiązku opłacania składki członkowskiej są członkowie Honorowi PTTK oraz młodzież z domów dziecka, zakładów opiekuńczych, szkół specjalnych.

Opłacenie rocznych podstawowych składek członkowskich udokumentowane jest wklejeniem na odwrocie legitymacji członka PTTK znaczka wydanego przez ZG PTTK.

Wysokość rocznej składki członkowskiej ogłasza co roku Zarząd Główny PTTK.

Zapraszamy!