Zarząd

Zarząd Oddziału:

Prezes – Zbigniew Oleksy

V-ce Prezes – Joanna Zawada

Sekretarz – Barbara Kolarz

Skarbnik – Wiesław Stanik

Członek – Justyna Tokarczyk

Członek – Jerzy Jurkowski

Członek – Jarosław Potoniec