XXXII RAJD TURYSTYCZNY IM. LEOPOLDA WĘGRZYNOWICZA INFORMACJA O RAJDZIE

XXXII Rajd Turystyczny im. Leopolda Węgrzynowicza w dniach 17 – 18 maja 2019 r. to impreza reaktywowana po kilkuletniej przerwie. W Rajdzie uczestniczyła młodzież ze szkół podstawowych
w Dobrej, Limanowej (SP nr 2), Rupniowa i Stróży. Organizatorem głównym był Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Limanowskiej w Limanowej, współorganizatorem Urząd Gminy Dobra, sponsorzy to Urząd Miasta Limanowa, Starostwo Powiatowe w Limanowej.

Trasy Rajdu prowadziły szlakami Beskidu Wyspowego do mety, która znajdowała się w Dobrej.

Celem  Rajdu jest popularyzacja turystyki i krajoznawstwa wśród młodzieży szkolnej, uczczenie pamięci twórcy szkolnego ruchu turystyczno-krajoznawczego, prof. Leopolda Węgrzynowicza, uczczenie 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz rozwijanie współpracy międzyszkolnej.

Na grobie Patrona Rajdu złożono kwiaty oraz zapalono znicze. Meta Rajdu znajdowała się w Parku im. Małachowskich – sąsiadującym z Urzędem Gminy Dobra – gdzie na uczestników czekał gorący posiłek
z herbatą.

WYNIKI RYWALIZACJI

PUNKTACJA GENERALNA:

(Według regulaminu Rajdu punkty uzyskiwały drużyny za przejście trasy wg punktów GOT, za konkurs o tematyce krajoznawczej i historycznej, za wyposażenie apteczki i umiejętność udzielania pierwszej pomocy, za zdyscyplinowanie na trasach oraz za „kulturę szlaku” – tutaj przede wszystkim zwracano uwagę na stosunek do współrajdowiczów; dodatkowe punkty – w uzasadnionych przypadkach – przyznawała Komisja Sędziowska na mecie)

  1. Drużyna Poszukiwacze Przygód – SP Dobra  (57, 25 pkt.)
  2. Drużyna Poszukiwacze Górskich Przygód – SP Rupniów  (56, 25 pkt.)
  3. Drużyna Legion Pogromców Deszczu – SP Stróża  (53, 25 pkt.)

Drużyny te otrzymały pamiątkowe dyplomy, puchary i upominki; drużyny pozostałe Pionierzy (SP nr 2 Limanowa), Tukany (SP nr 2 Limanowa), Sowy (SP Rupniów) uhonorowane zostały dyplomami
i upominkami.

KONKUSY POZOSTAŁE:

Konkurs na kronikę lub trofeum Rajdu:

  1. Drużyna Poszukiwacze Przygód z Dobrej
  2. Drużyna Legion Pogromców Deszczu ze Stróży
  3. Drużyna Poszukiwacze Górskich Przygód z Rupniowa

Drużyny te otrzymały nagrody, pozostałe uczestniczące w tym konkursie wyróżniono upominkami.

Konkurs piosenki turystycznej wygrali rajdowicze ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Limanowej (łącznie drużyny Pionierzy i Tukany).

Konkurs na najciekawszą nazwę drużyny wygrał Legion Pogromców Deszczu ze Stróży.

Wyróżnienie za najlepiej napisany test konkursu krajoznawczo – historycznego otrzymali Bartłomiej NOWAK i Łukasz SMAGA (SP Stróża).

Wszystkich wymienionych również nagrodzono upominkami.

Szczególne podziękowanie Zarząd Oddziału PTTK w Limanowej składa Wójtowi Gminy Dobra – Benedyktowi Węgrzynowi – za osobiste zaangażowanie w organizację Rajdu oraz Pani Urszuli Palka-Ranosz  – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej i Pani Annie Majka z Urzędu Gminy Dobra za organizację i aktywny udział w jego zakończeniu.

Z turystycznym pozdrowieniem

            Zbigniew Oleksy


Foto B. Kolarz