ZAPRASZAMY NA XXIII SPOTKANIA TURYSTYCZNE IM. Ł. CZAPLAKA

Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Limanowskiej w Limanowej zaprasza na XXIII SPOTKANIA TURYSTYCZNE im. ŁUKASZA CZAPLAKA

 

Regulamin Złazu oraz karta zgłoszenia do pobrania poniżej:

REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIA XXI SPOTKAŃ TURYSTYCZNYCH