PIENINY SPISKIE – ŻAR 2018

Czytaj więcej

Lackowa 2018

Czytaj więcej

Ćwilin 2018

Czytaj więcej

Sprawozdanie z wycieczki śladami Operacji Gorlickiej w 100. rocznicę bitwy.

G (7)

Wycieczkę rozpoczęliśmy od zwiedzenia odbudowanego cmentarza na wzgórzu Pustki k. Łużnej. W walkach w tym rejonie brała udział 12 dywizja Piechoty (Krakowska) w skład której wchodziły m.in. 20 nowosądecki, 56 wadowicki, 57 tarnowski i 100 cieszyński pułk piechoty. Ten ostatni dowodzony był przez płk. Franciszka Latinika. Artylerią dywizyjną dowodził gen. Tadeusz Jordan Rozwadowski. W miejscu bitwy powstał cmentarz wg koncepcji Jana Szczepkowskiego, na którym spoczywa ponad 1200 żołnierzy. 25-metrową kaplicę zaprojektował Duszan Jurkowicz.

Na terenie Gorlic po Wielkiej Wojnie powstało 6 cmentarzy w tym reprezentacyjny na Górze Cmentarnej. Na cmentarz wchodzi się przez okazałą bramę...

Czytaj więcej

Rozpoczęcie sezonu turystycznego wyjściem na Szip!

S1 (20)

Tegoroczny sezon turystyczny rozpoczęliśmy wraz z kolegami z dolnego Kubina, wspólnym wyjściem na Szip. Szczyt ten stanowi kulminację tzw. Szipskiej Fatry.

Masyw Szipu, w widłach Orawy i Wagu, tworzą trzy kulminacje Zadni Szip z krzyżem (1142 m), Szip (1169 m n.p.m.) i Żaszkowski Szip (940 m).

Ze względu na walory przyrodnicze, partie szczytowe masywu stanowią od 1980 r. rezerwat przyrody o pow. 302 ha.

Część pieszą wycieczki rozpoczęliśmy od wyjścia z dol. Wagu na polanę Podszip z resztkami dawnej zabudowy i piękną panoramą na pasmo Małej Fatry. Na pierwszym planie widoczne były szczyty: Stoh (1607 m), Wielki Rozsuciec(1610 m) i Magura(1260 m).

Dalsza trasa wiodła stromym żlebem na Zadni Szip, skąd granią, miedzy turniami i „szipami” wyszliśmy na główny wierzchołe...

Czytaj więcej