Wycieczka szkoleniowa do doliny Łopusznej

Kolejną wycieczkę – tym razem szkoleniową – Oddział PTTK zorganizował do doliny Łopusznej w Gorcach. Początkowo trasa wiodła ścieżką Seweryna Goszczyńskiego, poety okresu romantyzmu, który jako pierwszy odkrył Gorce dla polskiej literatury.

Po drodze mijaliśmy osobliwości przyrody nieożywionej jak: osuwiskowy Stawek Pucołowski, czy wychodnie skalne pod kulminacją Wyszniej. Z polany Jankówki podziwialiśmy panoramę południowych stoków Gorców w pełnej krasie szaty jesiennej.

Druga część...

Czytaj więcej

Dolina łopusznej 12.10.2013 r.

Czytaj więcej